Skip to main content

Informaatiolukutaidon perusteet: Käyttöoikeudet

Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet

e-Aineistot

Useimmat tietokantojen käyttöoikeudet koskevat FinELib-aineistoja. Niiden lisäksi Lahden ammattikorkeakoulun Korkeakoulukirjasto on lisensoinut joitakin aineistoja muilta välittäjiltä ja tiedontuottajilta.

Kenellä on oikeus käyttää lisensoituja e-Aineistoja?

FinELib-aineistojen käyttöoikeudet (kuka saa käyttää, mitä saa tehdä) on määritelty yksityiskohtaisesti kunkin aineiston sopimuksessa. FinELib-aineistojen peruskäyttäjäryhmä on aineistoa tilaavan organisaation senhetkinen henkilökunta (tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta) sekä opiskelijat. Kirjastojen paikalliskäyttäjillä on myös määritellyt käyttöoikeudet.

Käyttötarkoitus

Sopimusten mukaan aineistoja voi käyttää opiskelu-, tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Sopimukset kieltävät aineiston kaikenlaisen kaupallisen hyödyntämisen.

Rikkomukset

e-Aineistojen käyttöoikeuksien rikkomusten seuraukset on määritelty sopimuksissa.

Kuvien käyttö opiskelutehtävissä

Lisensoidut kuvatietokannat

Vaikka kuvasitaatti mahdollistaakin periaatteessa minkä tahansa kuvan käytön opiskelutehtävissä, kannattaa suosia sellaisia kuvatietokantoja, joiden lisenssit sallivat kuvien käytön opiskelu- ja opetuskäytössä.

Kuvia netistä?

Netti on kuvia pullollaan, mutta valitettavasti niistä vain osa on vapaasti jatkohyödynnettävissä. Kannattaakin olla tarkkana, mistä ja millaisin oikeuksin varustettuja kuvia käyttää. Jatkohyödynnettävissä olevia kuvia voit hakea mm. näiltä sivuilta:

Kuvan alkuperästä riippumatta mainitse aina käyttämäsi  kuvan tai teoksen tekijä!