Skip to main content

Tekniikka: Artikkelit

Artikkelit

Uusimmat tutkimukset ja julkaisut löydät oman alasi tietokannoista. Tietokannoista voit hakea tiettyjä artikkeleja tai tehdä vapaita sanahakuja sinua kiinnostavasta aiheesta. Löydät laadukkaimmat artikkelit rajaamalla haun vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Asiasanastoja tiedonhaun avuksi

Asiasanastot ovat tiedonhankinnan apuvälineitä, jotka helpottavat aiheenmukaista tiedonhakua sekä painetuista että sähköisistä aineistoista.

Lisätietoa asiasanojen käytöstä löydät tiedonhankinnan oppaasta.

Kotimaisia tietoaineistoja

Etäkäytön ohje

Muiden yliopistojen e-aineistot

Asiakkailla on mahdollisuus käyttää Helsingin yliopiston hankkimia e-aineistoja korkeakoulukirjasto FellmanniCampuksella ja Niemessä.