Skip to main content

Tekniikka: Tietoaineistot

Artikkelit

Uusimmat tutkimukset ja julkaisut löydät oman alasi tietokannoista. Tietokannoista voit hakea tiettyjä artikkeleja tai tehdä vapaita sanahakuja sinua kiinnostavasta aiheesta. Löydät laadukkaimmat artikkelit rajaamalla haun vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Painettujen lehtien saatavuus

Lehtien laina-aika on 2 viikkoa. Lehden uusinta numeroa ei lainata. 

Jos lehti löytyy painettuna jostakin muusta Suomen korkeakoulu- tai yliopistokirjastosta  voit pyytää korkeakouluakirjastoa hankkimaan artikkelikopion kaukopalveluna

Asiasanastoja tiedonhaun avuksi

Asiasanastot ovat tiedonhankinnan apuvälineitä, jotka helpottavat aiheenmukaista tiedonhakua sekä painetuista että sähköisistä aineistoista.

Lisätietoa asiasanojen käytöstä löydät tiedonhankinnan oppaasta.

Standardi

Standardi on yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan. Standardit ovat luonteeltaan suosituksia, mutta viranomaiset saattavat edellyttää niiden käyttöä. Standardi on kirjallinen julkaisu ja standardisoinnista huolehtivan viranomaisen, järjestön tai muun tunnustetun elimen hyväksymä. Standardeja on olemassa kymmeniltä eri aloilta. Standardit ryhmitellään kansainvälisen ICS-luokituksen  (International Classification of Standards) mukaan.

SFS-käsikirja 1 on perustietopaketti kaikille standardeista ja standardisoinnista kiinnostuneille.

Patentti

Patentti on yksinoikeus käyttää keksintöä. Keksinnön käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi tuotteen ammattimaista valmistusta, myyntiä ja maahantuontia. Patentti suojaa aineetonta omaisuutta. Patentin voi myydä tai sen suojaamaan keksintöön voidaan myöntää käyttölupa eli lisenssi. Patentti on voimassa niissä maissa, joissa patenttia on haettu ja se on saatu. Suomessa patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Patentti on voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä.

e-kirjat

Painettujen kirjojen lisäksi kirjaston kokoelmista löytyy useita e-kirjoja. Pääset lukemaan e-kirjoja myös etänä AD-tunnuksilla. 

Tekniikan alan e-kirjoja löydät seuraavista e-kirjapalveluista:

Lisäohjeita e-kirjojen lukemiseen ja lataamiseen löydät e-kirjat oppaasta

Standarditietokantoja

Patenttitietokantoja

Muiden yliopistojen e-aineistot

Asiakkailla on mahdollisuus käyttää Helsingin yliopiston hankkimia e-aineistoja Scientiassa (Niemenkatu 73).

Jäikö jotain puuttumaan?

Eikö tarvitsemaasi kirjaa tai artikkelia löydy kirjaston kokoelmista? Voit tehdä hankintaehdotuksen tai tilata kirjan tai artikkelin toisesta kirjastosta kaukopalvelun kautta!