Skip to main content

Sosiaaliala: Muita tiedonlähteitä

Monikulttuurisuus asiakastyössä-verkkokoulu

Kuvien käyttö opiskelutehtävissä

Lisensoidut kuvatietokannat

Vaikka kuvasitaatti mahdollistaakin periaatteessa minkä tahansa kuvan käytön opiskelutehtävissä, kannattaa suosia sellaisia kuvatietokantoja, joiden lisenssit sallivat kuvien käytön opiskelu- ja opetuskäytössä.

Kuvia netistä?

Netti on kuvia pullollaan, mutta valitettavasti niistä vain osa on vapaasti jatkohyödynnettävissä. Kannattaakin olla tarkkana, mistä ja millaisin oikeuksin varustettuja kuvia käyttää. Jatkohyödynnettävissä olevia kuvia voit hakea mm. näiltä sivuilta:

Kuvan alkuperästä riippumatta mainitse aina käyttämäsi  kuvan tai teoksen tekijä!

Kotimaisia sosiaalialan portaaleja, asiantuntijaorganisaatioita ja tutkimustietoa

Ulkomaisia tiedonlähteitä

Opinnäytteet

Theseuksesta löydät Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt. Voit valita itseäsi kiinnostavien korkeakoulujen opinnäytetöitä tai selailla opinnäytetöitä aiheen tai vaikka koulutustason (AMK tai YAMK) mukaan.

Yliopistojen opinnäytetyöt ja väitöskirjat

Melinda -yhteistietokanta sisältää kaikki yliopistojen gradut, väitöskirjat ja muut tutkimukset. Käytä hakusanana esim. gradu, väitösk. tai diss. tai valitse Monikenttähaku-välilehti, jossa voit rajata aineiston opinnäytteisiin (= gradut, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat).

Voit hakea yliopistojen opinnäytteitä myös kansallisesta Finnasta.

Elektronisia väitöskirjoja, graduja ja muita yliopistojen opinnäytteitä

Kirjastojen kokoelmatietokantoja

Ohjaamo Lahti

Ohjaamo Lahti on tulevaisuuden palvelupiste 17–29-vuotiaille nuorille aikuisille.

Ohjaamo Lahdessa pistetään urakalla "palasia kohilleen" töidenhaussa, opinnoissa ja ihan missä tahansa elämänalueella.

Suomessa on yhteensä jo 33 Ohjaamoa ja Lahti on yksi niistä.