Skip to main content

Sosiaaliala: Artikkelit ja tietokannat

Väitöskirjat ja pro gragut

Haku kannatta tehdä monikenttähaku-välilehdellä ja rajata aineisto opinnäytteisiin. Opinnäytteet tarkoittavat tässä pääosin väitöskirjoja ja pro graduja.

Kaikkien Finna-tietokantojen yhteishaulla löydät myös niiden kokoelmien opinnäytetyöt

Artikkelihaku Masto-Finnasta (engl.)

Hae artikkeleita Masto-Finnasta.

Etäkäytön ohje

Muiden yliopistojen e-aineistot

Asiakkailla on mahdollisuus käyttää Helsingin yliopiston hankkimia e-aineistoja Korkeakoulukirjasto Fellmannissa ja Korkeakoulukirjasto Niemessä.

HY:n aineistoissa mm. kasvatusalan tiedonhakuun erinomainen tietokanta ERIC (Educational Resources Information Center), mikä sisältää tuhansien kasvatustieteellisten kansainvälisten lehtien artikkeliviitteitä sekä viitteitä muista kasvatustieteellisistä julkaisuista.
Suuresta osasta lehtiä on viitteiden lisäksi saatavilla myös artikkelit kirjaston linkityspalvelun kautta.
 

Hakusanojen ideoinnissa apuna

  • FINTO -palvelu
    FINTO:sta voit valita eri alojen termistöjä. Mukana on myös YSA, joka on käytössämme MASTO-FINNAn aineiston sisällönkuvailussa