Skip to main content

Salpaus: Tiedonhankinta

Hae kirjoja ja lehtiä!

Masto-Finnasta hakeminen on helppoa, mutta myös nämä hakuvinkit ovat hyödyllisiä!

IFLA valeuutinen

Kuvien käyttö opiskelutehtävissä

Lisensoidut kuvatietokannat

Vaikka kuvasitaatti mahdollistaakin periaatteessa minkä tahansa kuvan käytön opiskelutehtävissä, kannattaa suosia sellaisia kuvatietokantoja, joiden lisenssit sallivat kuvien käytön opiskelu- ja opetuskäytössä.

Kuvia netistä?

Netti on kuvia pullollaan, mutta valitettavasti niistä vain osa on vapaasti jatkohyödynnettävissä. Kannattaakin olla tarkkana, mistä ja millaisin oikeuksin varustettuja kuvia käyttää. Jatkohyödynnettävissä olevia kuvia voit hakea mm. näiltä sivuilta:

Kuvan alkuperästä riippumatta mainitse aina käyttämäsi  kuvan tai teoksen tekijä!

Hyödyllistä kirjallisuutta

KansikuvaKansikuva

Näin kirja löytyy Masto-Finnasta ja hyllystä - helppoa!

Hakutekniikat

Tietokantahakujen tärkeimpiä hakutekniikoita ovat sanankatkaisu, sanaliitot sekä hakusanojen yhdistäminen käyttämällä loogisia operaattoreita AND-OR-NOT.

Lähdekritiikki

Korkeakouluopintoihin soveltuvien tiedonlähteiden valinta edellyttää lähdekritiikkiä. On merkityksellistä, mitä tietoa käyttää ja mistä lähteistä sen valitsee. Esimerkiksi uutisessa siteerattu tutkimustieto on tieteen popularisointia, eikä se ole lähteenä yhtä arvostettua kuin alkuperäinen tutkimus. Asiantuntijoiden haastatteluista tai hankeraporteista kannattaa käyttää alkuperäistä versiota ennemmin kuin toisen tai kolmannen käden lähteitä mediasta. On myös syytä valita aina tuoreempaa tietoa ennemmin kuin vanhempaa.  

On myös huomattava, että kaikki oleellinen tieto ei useinkaan tule Google-haun ensimmäisten hakuosumien joukkoon. Google Scholar on tutkimustiedon hakuun kehitetty hakuliittymä. Hakutuloksia on kuitenkin tarkasteltava kriittisesti. Esim. opinnäytteitä ei ole suositeltavaa käyttää lähteenä, sillä ne eivät tutkimusasetelmasta huolimatta täytä itsenäisen tutkimuksen kriteereitä.

Masto-Finnan kautta pääset käyttämään lisensoituja artikkeleita, jotka eivät ole vapaasti verkossa. Nämä artikkelit eivät välttämättä löydy lainkaan Google tai Google Scholar hauilla. 

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojataan ja edistetään henkistä luomistyötä sen eri muodoissa. Tekijänoikeuksia säädellään kansallisella lainsäädännöllä, EU:n direktiiveillä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien oikeudenhaltijat ovat perustaneet järjestöjä, kuten Kopiosto, valvomaan ja hallinnoimaan oikeuksiaan. Tekijänoikeudellisesti suojattujen teoksien käytöstä ja oikeuksien luovutuksesta voidaan sopia erityisillä kaupallisilla sopimusehdoilla, kuten FinELib-konsortiossa.

Tekijänoikeuden loukkauksesta on seuraamuksena sekä siviilioikeudellinen vastuu (hyvitys ja vahingonkorvaus) että mahdollinen rikosoikeudellinen vastuu.

Taloudellinen oikeus antaa tekijälle määräämisvallan valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa ne yleisön saataville (myös esim. www-sivuille).

Moraalisella oikeudella tarkoitetaan tekijän persoonallisuuden suojaa eli oikeutta tulla mainituksi. Moraaliset oikeudet jaetaan tekijänoikeuslaissa edelleen isyysoikeuteen ja respektioikeuteen. Isyysoikeus tarkoittaa sitä, että jokaisella on velvollisuus kertoa tekijä teosta käytettäessä, tekijän nimi on mainittava hyvän tavan mukaisesti ja nimeä ei voi poistaa teoksesta. Respektioikeus tarkoittaa sitä, että teosta tai siitä tehtyä teoskappaletta ei saa muuttaa tekijän kunniaa loukkaavalla tavalla.

Tekijänoikeuden rajoituksia (poikkeuksia) ovat yksityinen käyttöoikeus (esim. kopiointi omaan käyttöön) ja sitaattioikeus (lupa ottaa lainauksia julkistetusta teoksesta).

Testaa tietosi!

Kopiraittila.fi. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tehtävät.

Yle.fi Uutiset, toim. Helmi Nykänen, 14.2.2017.

Opiskelijan tekijänoikeustaidot

Onko tämä totta?

Tämän Sanomalehtien Liiton julkaiseman oppimateriaalin avulla pystyt paremmin tunnistamaan uutisista ovatko ne totta. Tehtävät ja taustamateriaalit käsittelevät mm. lähdekriittisyyttä, feikkiuutisia, mielipiteen ilmaisua, journalismin etiikkaa ja informaatiosotaa.

Tiedonhankintatreffit

Tiedonhankintatreffeillä  saat henkilökohtaista apua tiedonhankintaan. Voimme esim. tutustua Masto-Finnaan tai johonkin tarvitsemaasi sähköiseen aineistoon, kuten RT Net -aineistoihin, Terveysporttiin tai Lääkelaskut-itseopiskelutietokantaan..

Tiedonhankintatreffit on tarkoitettu Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Treffeillä voit vain pistäytyä tai varata pidemmän ajan. Yleensä puolisen tuntia riittää hyvin.

Ajan varaat kätevimmin käymällä lähimmässä tietokeskuksessa tai laittamalla viestin osoitteeseen tietokeskus@lamk.fi.