Skip to main content

Muotoilu ja viestintä: Tietoaineistot

Tietoaineistoista

Tietoa kannattaa etsiä myös suoraan tietokannoista. Tälle sivulle on koottu oman alasi keskeisimmät tiedonlähteet. Tietokannoista voit hakea tiettyjä artikkeleja tai tehdä vapaita sanahakuja sinua kiinnostavasta aiheesta. Löydät laadukkaimmat artikkelit rajaamalla haun vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Asiasanastosta termejä tiedonhakuun

Asiasanastot ovat tiedonhankinnan apuvälineitä, jotka helpottavat aiheenmukaista tiedonhakua sekä painetuista että sähköisistä aineistoista. Lisätietoa asiasanojen käytöstä löydät tiedonhankinnan oppaasta.

Etäkäytön ohje

Kokotekstiartikkeleita suoraan käyttöliittymästä

Vapaasti luettavissa olevia e-kirjoja

Muiden yliopistojen e-aineistot

Asiakkailla on mahdollisuus käyttää Helsingin yliopiston hankkimia e-aineistoja Scientiassa (Niemenkatu 73).

Muiden kirjastojen kokoelmia

Poimintoja EBSCOn e-kirjakokoelmasta

Loading ...