Skip to main content

Muotoilu ja viestintä: Kirjat

Asiasanastosta termejä tiedonhakuun

Asiasanastot ovat tiedonhankinnan apuvälineitä, jotka helpottavat aiheenmukaista tiedonhakua sekä painetuista että sähköisistä aineistoista.

Lisätietoa asiasanojen käytöstä löydät tiedonhankinnan oppaasta.

Uutuuskirjoja muotoilun ja viestinnän alalta

Loading ...

Painetut ja sähköiset kirjat omassa kokoelmassamme

Varauksen tekeminen Masto-Finnassa

Muiden kirjastojen kokoelmia

Vapaasti luettavissa olevia e-kirjoja

Poimintoja EBSCOn e-kirjakokoelmasta

Loading ...