Skip to main content

Liiketalous ja matkailu: Muita tiedonlähteitä

Kuvien käyttö opiskelutehtävissä

Lisensoidut kuvatietokannat

Vaikka kuvasitaatti mahdollistaakin periaatteessa minkä tahansa kuvan käytön opiskelutehtävissä, kannattaa suosia sellaisia kuvatietokantoja, joiden lisenssit sallivat kuvien käytön opiskelu- ja opetuskäytössä.

Korkeakoulukirjaston kautta käytettävissäsi oleva Image Quest on laadukas, lähes kolme miljoonaa kuvaa sisältävä tietokanta joka sisältää kuva-aiheita laidasta laitaan. Kaikissa kuvissa on täydet käyttöoikeudet ei-kaupalliseen opetuskäyttöön ja kuvia voikin hyödyntää niin opetuksessa, opiskelijoiden tehtävien kuvituksessa kuin nettisivuilla ja esitteissäkin. Etäkäyttö onnistuu Masto-Finnan kautta.

 

Kuvia netistä?

Netti on kuvia pullollaan, mutta valitettavasti niistä vain osa on vapaasti jatkohyödynnettävissä. Kannattaakin olla tarkkana, mistä ja millaisin oikeuksin varustettuja kuvia käyttää. Jatkohyödynnettävissä olevia kuvia voit hakea mm. näiltä sivuilta:

FreeDigitalPhotos

CCSearch

Flickr: Creative Commons

 

Kuvan alkuperästä riippumatta mainitse aina käyttämäsi  kuvan tai teoksen tekijä!

Theseus

Theseuksesta löydät Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt. Voit valita itseäsi kiinnostavien korkeakoulujen opinnäytetöitä tai selailla opinnäytetöitä aiheen mukaan.

Liiketalouden alan nettilähteitä

Matkailun alan nettilähteitä

Taloustieteen termipankki

Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanketta toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa. Termipankista löydät sekä termien määritelmät että niiden englanninkieliset vastineet.

Taloustieteen termejä palvelusta löytyy tällä hetkellä 301. Taloustieteen aihealue on perustettu syyskuussa 2015 ja sen  yhdyshenkilönä toimii professori Pertti Haaparanta. Taloustieteen aihealueen pohjana toimii Matti Pohjolan Taloustieteen oppikirjan (2014) sanasto.