Skip to main content

Lähdeviittaus: Lähdemerkinnät: Kuva- ja äänilähteet

Lähdemerkinnät: Kuva- ja äänilähteet

Myös kuva- ja äänilähteistä on mainittava lähde siinä laajuudessa ja sillä tavoin, kuin hyvä tapa sitä edellyttää. Näissä lähteissä voidaan käyttää samaa viittaustekniikka kuin tekstilähteissäkin. Työssä käytetyistä kuvista tehdään lähdeluetteloon erillinen lista (kuvalähteet).

Jos kuva on peräisin www-sivulta, kuvaan liittyvän www-osoitteen lisäksi tulee myös kertoa päivämäärä, jolloin kuva on haettu. Mikäli kuva on peräisin artikkelista, mainitse myös alkuperäisen artikkelin kirjoittaja ja nimi. Kirjoista tai lehdistä skannattuihin kuviin viitataan samalla tapaa kuin kirjoihin ja artikkeleihin. Mainitse myös, mikäli käyttämäsi kuva tai kaavio on suomennettu ja uudelleen piirretty.

Kuvateoksista on myös tärkeää merkitä kuvien kaikki oikeudenhaltijat. Näin esim. valokuvassa taideteollisuuden teoksesta merkitään sekä valokuvan kohteen tekijä että valokuvaaja joka on kuvannut kohteen. Jos valokuvaaja on tuntematon, on hyvä merkitä esim. Valokuvaaja tuntematon, lähde X:n arkisto.

 

Erityyppiset kuva- ja äänilähteet lähdeluettelossa

Näin merkitset erityyppiset kuva- ja äänilähteet lähdeluetteloon. Merkinnän rakenne ja esimerkkejä.

1 Kuvalähteet

1.1 WWW-sivulta peräisin olevat kuvat

Lähdemerkinnän rakenne:

Tekijä. Kuvan nimi. [Viittaamisen ajankohta]. Saatavuus: verkko-osoite.

KUVA 1. Villu Jaanisoo. Kumiankka. [Viitattu 8.9.2017]. Saatavissa: https://www.tampere.fi/ekstrat/taidemuseo/patsaat/villuiso.htm

 

1.2 Artikkelista tai kirjasta peräisin olevat kuvat:

Lähdemerkinnän rakenne:

Tekijä. Vuosi. Kuvan nimi. Toimittajat. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja, sivu.

KUVA 2. Halttunen, K. & al. 2001. Tiedonhallintataitojen kehittymistä kuvaava käsitekartta. Teoksessa Halttunen, K. & al. Tiedonhakijan opas. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 18.

Tekijä: Teoksen nimi. Valmistumisajankohta. Ulkoasutiedot ja/tai sijaintipaikka. Toimittajat. Julkaisuvosi. Teoksen nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja, sivu.

KUVA 3. Hals, Frans: Hilpeä juomaveikko. 1628-30. Kangas 81 x 66,5 cm. Teoksessa Honour, H. & Fleming, J. 1992. Maailman taiteen historia. Helsinki: Otava, 514.

 

1.3. ARTstoren tai vastaavan kuvapankin kuvat

Lähdemerkinnän rakenne:

Tekijä: Teoksen nimi. Valmistumisajankohta. Ulkoasutiedot ja/tai sijaintipaikka. Kuvaajan nimi / Kuvan oikeuksien haltija. [viittaamisen ajankohta]. Saatavuus: verkko-osoite.

KUVA 4. Horta, Victor: Hôtel Horta. 1898. 23 rue Americaine, Bruxelles. Photographer: Wayne Andrews / Wayne Andres Archive. [Viitattu 21.6.2015]. Saatavissa: http://library.artstor.org/ 

 

2 Liikkuva kuva- ja äänilähteet

2.1 CD:t ja DVD:t

Lähdemerkinnän rakenne:

Julkaisun nimi [viestintyyppi] Vuosi. Julkaisupaikka: Julkaisija/kustantaja.

Sekaisin Marista [dvd-levy] 2001. Helsinki: FS Film [jakaja].

 

2.2. CD- ja DVD-ROM:t

Lähdemerkinnän rakenne:

Julkaisun nimi [viestintyyppi]. Julkaisuaika. Version numero. Julkaisupaikka: Julkaisija/kustantaja.

CD-Facta: elektroninen tietosanakirja [CD-ROM]. 2000. Versio 1.0. Porvoo: WSOY.

 

2.3 Videot

Lähdemerkinnän rakenne:

Videon nimi [viestintyyppi] Vuosi. Julkaisupaikka: Julkaisija/kustantaja.

Carl Barks: Ankkamaestro [videotallenne] 1998. Helsinki: Good Fellows.

Pohjolan sudet [videotallenne] c2001. Helsinki: Mandart production.

 

2.4 Radio- ja televisio-ohjelmat

Lähdemerkinnän rakenne:

Ohjelman nimi Vuosi. Lähetyskanava. Toimittaja Päiväys

Automaattirakas 2017. Yle Radio 1. Toimittaja Perttu Häkkinen 10.9.2017.

Hitlerin sihteeri 2005. TV 1. Toimittajat Othmar Schmiderer ja Andre Heller 17.4.2005.

 

2.5 Elokuvat

Lähdemerkinnän rakenne:

Elokuvan nimi (myös alkuperäinen) Vuosi. Käsikirjoittaja. Ohjaaja. Tuotantoyhtiö / tuottaja. Elokuvan kesto.

Pulp Fiction 1994. Ks: Quentin Tarantino, Roger Avary. O: Quentin Tarantino.  T: Miramax Films / Lawrence Bender. Elokuvan pituus 154 min.

Käytettävät lyhenteet: Ks Käsikirjoitus, O Ohjaus, T Tuottaja.

 

3 Haastattelut

Lähdemerkinnän rakenne:

Haastateltavan nimi. Vuosiluku. Tehtävä. Organisaatio. Haastattelun päivämäärä

Ilomäki, R. 2004. Rehtori. Lahden ammattikorkeakoulu. Haastattelu 25.2.2004.