Skip to main content

Lähdeviittaus: Lähdeluettelo

Lähdeluettelo


Lähdeluettelolla tarkoitetaan kirjoitelman lopussa olevaa luetteloa, joka sisältää aakkosjärjestyksessä kirjoitelmassa käytetyt lähteet.

Lähdeluetteloon merkitään vain ne teokset, jotka kirjoittaja on omin silmin lukenut, kuunnellut tai katsellut ja joihin hän on viitannut tekstissään.

Lähdeluettelon perusteella selvitetään, onko mainittua lähdemateriaalia edes olemassa. Sen avulla voidaan myös arvioida, onko kirjoittaja käyttänyt aiheen kannalta olennaisia (relevantteja) ja luotettavia lähteitä eli mihin hän tietonsa / mielipiteensä / näkemyksensä perustaa.

Lähdeluettelo antaa lukijalle riittävät tiedot hakeutua kiinnostaviksi arvioimilleen lähteille ja laajentaa tietouttaan aiheesta.

Lähteen ja tekstissä olevan viittauksen vastaavuus edellyttää tarkkoja ja ymmärrettävästi esitettyjä tietoja lähteestä.

Kirjallisista lähteistä tarvitset lähdeluetteloa varten seuraavia tietoja:

  • Tekijä(t), toimittaja(t)
  • Julkaisuvuosi (copyright)
  • Kirjoituksen nimi
  • [Suomentaja (t)]*
  • [Käytetty painos (jos useita)]*
  • Julkaisupaikka (kustantajan kotipaikka)
  • Julkaisija
  • Koko teoksen toimittaja
  • Koko teoksen nimi
  • Sivut, joilla artikkeli on toimitetussa teoksessa tai aikakausjulkaisussa
  • Sarjanimeke ja numero sarjassa
  • Lehden nimi
  • Vuosikerran(volyymin) numero
  • Lehden numero (merkitään usein vuosikerran jälkeen)

 *= Hakasulkeissa [ ] olevat tiedot vaaditaan ainakin korkeakoulutasoiseen tutkielmaan.

Lähdemerkinnän yleisrakenne on neliosainen:

  • Kuka - Tekijä
  • Milloin - Aika
  • Mitä - Otsikko
  • Missä - Julkaisukanava (tai julkaisija)

Lähdeluetteloon tarvittavat tiedot löytyvät kirjan nimiösivulta, joka on kirjan kannen jälkeen oleva sivu. Siinä lukee kirjan kirjoittaja tai toimittaja, kirjan nimi ja kustantaja. Nimiösivun kääntöpuolella on kirjan julkaisuvuosi ja painostiedot. Pyri käyttämään uusinta painosta, sillä painosten asiasisältö saattaa muuttua. Tekijänoikeusmääräykset löytyvät myös nimiösivun kääntöpuolelta. (Vieraskielisissä kirjoissa nimiösivua vastaavat tiedot löytyvät joskus kirjan lopusta.)

Jos lähteenä käytetään muita kuin kirjoja, esimerkiksi lehteä, artikkelia, DVD:tä, tai äänilevyä, ota tiedot lehden kannesta, artikkelista, DVD-kotelon kannesta tai äänilevyn etiketistä, joissa esiintyy julkaisutietoja.


Miten kirjoittaja(t) merkitään

Kirjoittajia on yksi.

  • Kirjoittajasta ilmoitetaan ensin sukunimi, joka erotetaan pilkulla ja välilyönnillä etunimen alkukirjaimesta.

Salo, M. 2015. Hyvä liiketoimintapääöts ja johdon vastuu. Talentum: Helsinki.

Kirjoittajia on kaksi.

  • Kirjoittajat yhdistetään & -merkillä.

Geczy, A. & Millner, J. 2015. Fashionable art. Bloomsbury: New York.

Kirjoittajia on useita.

  • Kirjoittajien nimien välissä käytetään pilkkua, paitsi kahden viimeisen välissä & -merkkiä. Lähdeluettelossa käytetään yleensä vain etunimen alkukirjainta.
  • Lähdeluettelo aakkostetaan yleensä ensimmäisen kirjoittajan sukunimen mukaan.

Deu, I. 1989. ---
Dey, P. 1995. ---

Jos lähteen tekijä on kustantaja, organisaatio, instituutio tms. eikä henkilötekijää ole, lähde merkitään seuraavasti.

Microsoft Windows. 1990. User's guide for the windows graphical environment. Redmond, WA: Microsoft Corporation.