Skip to main content

Julkaisijan opas: Ohjeet julkaisutietojen ilmoittamiseen ja rinnakkaistallennukseen

Rinnakkaistallentaminen LAMKissa

Rinnakkaistallentaminen on eri asia kuin julkaiseminen Open Access -lehdissä. Mikäli kirjoittamasi artikkeli ei ole muuten avoimesti saatavilla, tallennetaan siitä kopio julkaisuarkisto Theseukseen, josta se on vapaasti kenen tahansa luettavissa. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n yhteisen Open Access –lausuman mukaisesti rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti uusia tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita.

Rinnakkaistallentaminen on osa LAMKin Avoimen tieteen ja tutkimuksen suunnitelmaa ja tukee osaltaan LAMKin strategiaa ja tavoitteita.  Rinnakkaistallentaminen tuo hyötyä myös kirjoittajille: se lisää julkaisun näkyvyyttä ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi.

Rinnakkaistallentamisen ohje

 • LAMKilla on Theseuksessa Rinnakkaistallenteet –kokoelma, jonne tallennetaan ensisijaisesti uusia tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita (luokat A-C).
 • Säilytä itselläsi artikkelin final draft eli viimeinen korjattu ja vertaisarvioinnin läpikäynyt versio, jossa ei kuitenkaan näy vielä kustantajan taittotyö. Tämä on useimmiten se versio, joka on luvallista rinnakkaistallentaa.
 • Korkeakoulukirjasto hoitaa rinnakkaistallentamisen ja siihen liittyvien lupien ja mahdollisen embargon selvittämisen. Kun olet tehnyt julkaisustasi ilmoituksen, ottaa korkeakoulukirjasto sinuun yhteyttä ja pyytää tallennukseen sallittavan version artikkelistasi.
 • Rinnakkaistallenteille tehdään oma kansilehtensä, josta käy ilmi mm. rinnakkaistallennetun artikkelin versio sekä alkuperäisen artikkelin julkaisutiedot ja DOI.

Julkaisutietojen ilmoittaminen

Julkaisu kannattaa ilmoittaa tiedonkeruuseen heti julkaisemisen jälkeen. Julkaisut ilmoitetaan julkaisutietojen tallennuspalvelun Justuksen kautta. Palveluun kirjaudutaan käyttäen Eduuni-ID:tä. Jos sinulla ei sellaista vielä ole, ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät täältä.

Eduuni –ID:n luomisen jälkeen voit kirjautua Justukseen ja tallentaa julkaisusi. Tarkemmat ohjeet löydät Justus –palvelun wikistä.

Huomaathan, että audiovisuaaliset aineistot, tieto- ja viestintätekniset ohjelmat sekä patentit (julkaisutyypit H-I) ilmoitetaan omalla lomakkeellaan.  

Tekijät ovat itse vastuussa julkaisujensa ilmoittamisesta. Mitkään julkaisut eivät siirry tiedonkeruuseen automaattisesti.
 

Mitä julkaisuja voin ilmoittaa?

 • Tyypillisimpiä julkaisuja ovat erilaiset ammatillisissa ja tieteellisissä lehdissä ilmestyneet artikkelit sekä artikkelit kokoomateoksissa. Myös taiteellisen toiminnan teokset, kuten näyttelyt ja konsertit, ilmoitetaan.
 • Rekisteriin hyväksyttävien julkaisujen edellytyksenä on, että kunkin ilmoitettavan julkaisun vähintään yhdellä tekijällä on julkaisun kirjoitus- ja/tai tekohetkellä yhteys LAMKiin (tavallisimmin työsuhde). Tämän affiliaation on myös käytävä ilmi julkaisussa.
 • Julkaisun tulee perustua tekijän asiantuntijuuteen ja LAMKissa tehtävään työhön.
 • LAMKin julkaisusarjassa ilmestyneistä kokoomateoksista ilmoitetaan erikseen sekä itse emojulkaisu (julkaisutyyppi D6) että jokainen lamkilaisen kirjoittama artikkeli (julkaisutyyppi D2).
 • Kukin julkaisu ilmoitetaan rekisteriin vain kerran, riippumatta kirjoittajien lukumäärästä. Jos siis esim. artikkelilla on 3 lamkilaista kirjoittajaa, heidän on hyvä sopia keskenään kuka vie ilmoituksen rekisteriin. Ilmoitukseen kirjataan kaikkien kirjoittajien nimet.
 • Jos kyseessä on toisen korkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettu yhteisjulkaisu, ilmoitetaan julkaisu vain kerran kunkin kirjoittajatahona olevan korkeakoulun julkaisurekisteriin huolimatta kirjoittajien lukumäärästä kussakin korkeakoulussa. Tekijöiden nimet tulee tällöin luetella yhdellä ilmoituksella.
 • Rekisteriin tallennettavalla tieteellisellä julkaisulla tai sen emojulkaisulla (tyypit A-C, mukaanlukien konferenssijulkaisut) tulee olla ISBN ja/tai ISSN-tunnus.
 • Ammatillisten ja yleistajuisten julkaisujen (tyypit D-E) osalta on ilmoitettava vähintään lehden ja/tai kustantajan nimi. Ammatillisissa konferenssijulkaisuissa ilmoitetaan vähimmäistietona konferenssin vakiintunut nimi.
 • Julkaisutyyppien D-E kohdalla ISBN/ISSN ei ole enää vuoden 2017 tiedoista lähtien pakollinen, kunhan julkaisu muuten täyttää tiedonkeruun yleiset kriteerit.
 • Blogeissa ilmestyneet julkaisut hyväksytään tiedonkeruuseen, mikäli blogilla on tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaistavista julkaisuista. Esimerkiksi omia henkilökohtaisia blogeja ei siis voi ilmoittaa.


Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2019  on Korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjan pohjalta laadittu ohjeistus, joka käsittelee vain julkaisutiedonkeruuta. Ohjeet on ryhmitelty ja ilmaistu hieman toisin kuin käsikirjassa, jotta ohjeistus olisi julkaisujen ilmoittajille mahdollisimman ymmärrettävä. Ohjeistus auttaa mm. oikean julkaisutyypin määrittämisessä.

Lisätietoja eri julkaisutyypeistä ja tiedonkeruun kriteereistä löydät Korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjasta. Katso myös Julkaisutiedonkeruun FAQ, josta löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Julkaisuluokitukset

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan muun muassa niiden  muodon (julkaisutyyppiluokitus), tieteellisen laadun (Julkaisufoorumi) ja sisällön (tieteenalaluokitus) mukaan.

Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.
 
Julkaisut luokitetaan seuraavasti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

ORCID-tutkijatunniste

ORCID logo

ORCID-tutkijatunniste tarjoaa tutkijan käyttöön yksilöivän numerosarjatunnisteen, jonka avulla tutkija voi identifioida omat tuotoksensa itselleen ja näin parantaa niiden kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä.

ORCID -tunniste huomioidaan myös julkaisutiedonkeruussa, ja se ilmoitetaan Justuksessa samalla kuin muutkin julkaisutiedot. Oman tunnisteen voit käydä luomassa ORCIDin omilla sivuilla täällä.

Sherpa/Romeo

Sherpa/RoMEO palveluun on koottu perustiedot kustantajien ja yksittäisten lehtien rinnakkaistallennusoikeuksista. Palvelusta selviää voiko esim. kansainvälisessä tiedelehdessä julkaistua artikkelia rinnakkaistallentaa ja millä ehdoin sen saa tallentaa.

Palvelu sisältää pääasiassa ulkomaisten kustantajien ja lehtien tietoja.

Juuli -julkaisutietoportaali

Juuli-julkaisutietoportaali sisältää tietoja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuista.

 • ammattikorkeakoulujen julkaisut alkaen vuodesta 2012
 • yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisut vuodesta 2011
 • lisäksi mukaan on liittynyt valtion tutkimuslaitoksia vuosina 2014 ja 2015

Tietosisältö on koottu näiden organisaatioiden vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoimista julkaisutiedoista. Vuoden 2016 alusta alkaen muutamat organisaatiot ovat siirtyneet ajantasaiseen tiedonsiirtoon Virta-julkaisutietopalveluun, josta tiedot siirtyvät automaattisesti Juuliin. Näiden organisaatioiden osalta portaalissa on mukana myös kuluvan vuoden julkaisuja. LAMK otti Virta -julkaisutietopalvelun käyttöönsä 2017.