Skip to main content

Julkaisijan opas: Ohjeet julkaisutietojen ilmoittamiseen ja rinnakkaistallennukseen

Rinnakkaistallentaminen LAMKissa

Rinnakkaistallentaminen on eri asia kuin julkaiseminen Open Access -lehdissä. Mikäli kirjoittamasi artikkeli ei ole muuten avoimesti saatavilla, tallennetaan siitä kopio julkaisuarkisto Theseukseen, josta se on vapaasti kenen tahansa luettavissa. Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti uusia tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita.

Rinnakkaistallentaminen on osa LAMKin Avoimen tieteen ja tutkimuksen suunnitelmaa ja tukee osaltaan LAMKin strategiaa ja tavoitteita.  Rinnakkaistallentaminen tuo hyötyä myös kirjoittajille: se lisää julkaisun näkyvyyttä ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi.

On myös hyvä muistaa, että monet korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja rahoittajat kuten Suomen Akatemia edellyttävät nykyään tutkimusten avointa julkaisemista. Lisäksi Euroopan Unioni edellyttää jäsenmailtaan vähintään 60 % avoimuutta kaikelle julkisin varoin tuotetulle tutkimukselle vuoteen 2016 mennessä. OKM:n tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi on yksi johtavista tieteen avoimuutta todentavista maista.

ARENEn OA-suositus

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry antoi lokakuussa 2009 yhteisen Open Access –lausuman. Lausuman mukaisesti ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Lausumassa suositellaan myös käyttämään avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia.  Myös aiemmin julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamista suositellaan.

Julkaisutietojen ilmoittaminen

 • Valmiista henkilökunnan julkaisuista ja taiteellisen toiminnan teoksista (esim. kokoomateosten artikkelit, artikkelit ulkopuolisissa ammatti- ja sanomalehdissä, konsertit, näyttelyt, jne.) tulee tehdä julkaisurekisteri-ilmoitus julkaisurekisterilomakkeelle. Tekijällä on ilmoitusvelvollisuus omista teoksistaan.
 • Mikäli julkaisusta on saatavilla Pdf-versio, lähetäthän siitä kopion osoitteeseen: julkaisut@lamk.fi
 • LAMK-julkaisusarjan kokoomateoksista ilmoitetaan erikseen jokainen artikkeli ja itse emojulkaisu.
 • Rekisteriin hyväksyttävien julkaisujen edellytyksenä on, että kunkin ilmoitettavan julkaisun tekijällä on julkaisun kirjoitus- ja/tai tekohetkellä yhteys Lahden ammattikorkeakouluun (tavallisimmin työsuhde).
 • Yhteisjulkaisu, eli julkaisu joka on toteutettu toisen korkeakoulun kanssa yhteistyössä, (esim. FUAS-julkaisu tai yhteisartikkeli jossa on kirjoittajia eri korkeakouluista) ilmoitetaan vain kerran kunkin kirjoittajatahona olevan korkeakoulun julkaisurekisteriin huolimatta kirjoittajien lukumäärästä kussakin korkeakoulussa. Tekijöiden nimet tulee tällöin luetella yhdellä ilmoituksella.
 • Rekisteriin tallennettavalla julkaisulla tai sen emojulkaisulla (poislukien luokka F: taiteellisen toiminnan tuotokset, sekä teokset luokissa H-I: patentit, keksintöilmoitukset ja audiovisuaaliset aineistot) tulee olla ISBN- / ISSN-tunnus.

Rinnakkaistallentamisen ohje

 • Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti uusia tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita (luokat A-C). Lisäksi voidaan rinnakkaistallentaa myös luokan D julkaisuja, mikäli kirjoittaja niin haluaa.
 • Pyydä rinnakkaistallennuslupa julkaisun muilta mahdollisilta kirjoittajilta. Suullinen lupa riittää.
 • Pyydä luvat kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä kuin kirjoittaja itse) verkkotallentamiseen.
 • Lisää artikkelin final draft -tiedosto (post print /Accepted Author Manuscript, AAM) eli viimeinen korjattu ja vertaisarvioinnin läpikäynyt versio julkaisutiedonkeruun yhteydessä ilmoituslomakkeen liitteeksi pdf-muodossa.
 • Korkeakoulukirjasto hoitaa rinnakkaistallentamisen ja tarkistaa mahdolliset embargoajat. Rinnakkaistallenteille tehdään myös oma kansilehtensä, josta käy ilmi mm. rinnakkaistallennetun artikkelin versio (yleensä final draft) sekä alkuperäisen artikkelin julkaisutiedot.

Julkaisuluokitukset

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan muun muassa niiden  muodon (julkaisutyyppiluokitus), tieteellisen laadun (Julkaisufoorumi) ja sisällön (tieteenalaluokitus) mukaan.

Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.
 
Julkaisut luokitetaan seuraavasti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Julkaisutietojen keruusta ja julkaisujen luokituksesta kerrotaan tarkemmin seuraavissa ohjeissa:

ORCID-tutkijatunniste

ORCID logo

Onko sinulla jo ORCID -tutkijatunniste? Ilmoita se meille tällä lomakkeella.

Oman tunnisteen voit käydä luomassa ORCIDin omilla sivuilla täällä.

Sherpa/Romeo

Sherpa/RoMEO palveluun on koottu perustiedot kustantajien ja yksittäisten lehtien rinnakkaistallennusoikeuksista. Palvelusta selviää voiko esim. kansainvälisessä tiedelehdessä julkaistua artikkelia rinnakkaistallentaa ja millä ehdoin sen saa tallentaa.

Palvelu sisältää pääasiassa ulkomaisten kustantajien ja lehtien tietoja.

Juuli -julkaisutietoportaali

Juuli-julkaisutietoportaali sisältää

 • ammattikorkeakoulujen julkaisut vuosilta 2012-2015
 • yliopistojen julkaisut vuosilta 2011-2015
 • sairaanhoitopiirien julkaisut vuosilta 2011-2014
 • muutamien tutkimuslaitosten julkaisuja vuosilta 2014-2015