Skip to main content

Julkaisijan opas: LAMKin julkaisusarjassa julkaiseminen

LAMKin julkaisusarja

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan ISSN -numerot ovat 2342-7507 (verkko) ja 2342-7493 (painettu). Sarjassa ilmestyvät julkaisut saavat lisäksi yksilöivän ISBN -numeron.

Lahden ammattikorkeakoulu on sitoutunut open access -periaatteisiin. Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Julkaisusarjan vastaava toimittaja on Miia Willman.

 

Julkaisusarjan kriteerit

Julkaisussa tulee olla vähintään yksi LAMKilainen kirjoittaja. Vastaavasti artikkelikokoelmissa ja muissa toimitetuissa teoksissa tulee olla vähintään yksi LAMKilainen toimittaja.

Kokoomateoksessa tulee olla vähintään 3-5 artikkelia.

Julkaisukieli voi olla suomi tai englanti.

Tekstissä käytettävien lähteiden osalta noudatetaan tekstiviittauskäytäntöä eli lähteet merkitään tekstiin. Käytetyt lähteet luetellaan aakkosjärjestyksessä tekstin lopussa. Lähdeviittauksessa ja lähdeluettelossa käytetään Harvardin nimi-vuosijärjestelmää.

Opinnäytetöitä ei julkaista sellaisenaan, vaan ne tulee toimittaa ja jatkojalostaa julkaisuksi opiskelijan ja työn ohjaajan tai muun mahdollisen toimittajan yhteistyönä.

Julkaisujen visuaalinen ilme on määritelty LAMKin graafisen ohjeistuksen mukaisesti. Taitosta vastaa kilpailutettu mainostoimisto SST Oy.

Kaikki julkaisut läpikäyvät teknisen tarkistuksen, josta vastaa Lahden korkeakoulukirjaston Julkaisutiimi.

Julkaisusarjaan ei hyväksytä muita kuin open access -julkaisuja.

Julkaisusarjan uusimmat julkaisut

Loading ...

Ohjeet julkaisijalle

Julkaisusarjan ohjeistuksessa kerrotaan yksityiskohtaisemmin julkaisuprosessin eri vaiheista ja ohjeistetaan mm. kirjoittamiseen, lähdeviittauksiin ja taittoon liittyvissä asioissa. Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä Julkaisutiimiltä, tavoitat meidät osoitteesta julkaisut@lamk.fi

Julkaisusuunnitelman lähettämisen jälkeen julkaisulle nimetään myös ns. julkaisukummi, joka toimii julkaisun tukihenkilönä ja johon voit olla yhteydessä kaikissa julkaisuprosessin vaiheissa. Kummeina toimivat Julkaisutiimin informaatikot.

Toimittajan tehtävät

Kun julkaisu koostuu usean eri kirjoittajan artikkeleista, on kyseessä kokoomateos. Kokoomateoksilla on aina yksi tai usempi toimittaja, joka koordinoi julkaisun valmistumista ideasta valmiiksi julkaisuksi. Toimittajan tehtäviin kuuluu

  • vastata julkaisun kokonaisuudesta ja toimia julkaisun yhteyshenkilönä
  • pitää yhteyttä kirjoittajiin
  • kirjoittaa julkaisun esipuhe ja loppusanat
  • vastata julkaisun kieliasusta ja johdonmukaisuudesta mm. käytettyjen lyhenteiden ja termien suhteen
  • huolehtia, että julkaisu muodostaa eheän kokonaisuuden (mm. turhien toistojen ja päällekkäisyyksien karsiminen)
  • vastata siitä, että tekstien lähdeviitteet ja lähdeluettelot ovat yhdenmukaiset
  • varmistaa, että kirjoittajat tekevät teknisessä tarkistuksessa esitetyt korjaukset ennen taittoa
  • huolehtia julkaisemisen aikataulutuksesta yhdessä Julkaisutiimin kanssa ja pitää huolen siitä, että kirjoittajat pysyvät aikataulussa
  • lopuksi lähettää valmis julkaisu Julkaisutiimille Theseus -tallentamista varten