Skip to main content

Julkaisijan opas: Etusivu

Miksi julkaista?

  • Julkaisutoiminta on osa LAMKin opetusta sekä TKI-toimintaa.
  • Julkaisutoiminnalla tuodaan esille LAMKin henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta. 
  • Julkaisutoiminta tukee myös LAMKin markkinointia, imagon rakentamista ja viestintää.
  • Ansiokkaat julkaisut kertovat laadukkaasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.
  • Julkaisu on meriitti myös tekijälleen.
  • Julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tuovat  2 prosenttia TKI-toiminnalle tulevasta rahoituksesta (OKM:n luokitteluluokat A–F, I.) Laskennassa otetaan huomioon kolmen viimeisen vuoden julkaisut.

Tervetuloa LAMKin julkaisijan oppaaseen!

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaaleja sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

LAMKin oman julkaisusarjan lisäksi henkilöstö julkaisee artikkeleita erilaisissa ammatillisissa ja tieteellisissä julkaisuissa ja LAMKin verkkolehdissä.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille LAMKin julkaisutoiminnasta kiinnostuneille ja ennen kaikkea julkaisijoille ja kirjoittajille. Oppaan välilehdiltä löydät neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

LAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

LAMKin julkaisut

 

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjan julkaisut v. 2015 alkaen löytyvät Theseuksesta.

LAMKpub on Lahden ammattikorkeakoulun uusi open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita ja audiovisuaalisia julkaisuja. Kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla. Alustalla julkaistaan kahta lehteä, LAMK Pro ja LAMK RDI Journal. Molemmat lehdet ovat jatkuvasti päivittyviä.

LAMK Pro julkaisee suurelle yleisölle tai oman alan ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita, jotka voivat olla mm. katsauksia oman alan opetuksen kehitykseen, hankkeiden kuulumisia tai perusteltuja kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun.

LAMK RDI Journal julkaisee pidempiä artikkeleita, jotka käsittelevät LAMKin TKI-toiminnassa syntyneitä tuloksia (mm. työelämän kehittämishankkeet, YAMK-työnä tehdyt kehittämishankkeet) ja joissa tulee olla selkeä tutkimusasetelma ja -aineisto.

A Tutkimuksia
B Oppimateriaalia
C Artikkelikokoelmia, raportteja ja muita ajankohtaisia julkaisuja

Julkaisusuunnitelma 2017

Julkaisutoimintaa ohjaa LAMKin strategia. Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAMKin painoaloja ja profiileja. Myös aluekehitystoiminnassa julkaisutoiminnalla on keskeinen rooli. Julkaisutoiminnan kehittämisessä korostuvat avoimuus, monialaisuus, osaaminen, verkostoituminen, yhteistyö ja kansainvälisyys.

Vuonna 2017 kehittämisalueina ovat esimerkiksi julkaisemisen tekeminen osaksi omaa työtä, avoimen julkaisemisen jalkauttaminen yksiköihin, vuorovaikutussuunnitelmien vahvistaminen ja oman osaamisen kehittäminen ja jakaminen.

Julkaisutoiminnan määrällisenä tavoitteena vuodelle 2017 on tuottaa yhteensä 400 julkaisua, joista open access -julkaisujen osuus on 87%.

Lahden ammattikorkeakoulu on sitoutunut toteuttamaan avoimeen tieteen ja tutkimuksen kansallista strategiaa.  Strategian yksi keskeinen osa on tiedon saatavuuden vahvistaminen. Avoin tiede ja tutkimus suuntaa julkaisutoimintaa kohti open access –julkaisemista, vaikuttaa aineistojen keräämiseen ja hallintaan ja tekee julkaisutoiminnan näkyvämmäksi osaksi LAMKin toiminnassa.

Yhteystiedot

Vastaava toimittaja

Miia Willman
puh. 044 708 1828

Julkaisutiimi

julkaisut@lamk.fi

Tutkimuksen ja kirjoittamisen tueksi