Skip to main content

Informaatiolukutaito: Yleistä

Informaatiolukutaito suorittamatta?

Jos olet valmistumassa ja Informaatiolukutaito on vielä suorittamatta, tee Repussa Informaatiolukutaidon verkkotesti. Lisätiedot tuolla Reppu-kurssilla.

Informaatiolukutaidon suoritustapa Lahden ammattikorkeakoulussa

INFORMAATIOLUKUTAITO 1 OP


- Informaatiolukutaidon toteutuksille ilmoittautuminen


- Informaatiolukutaidon verkkotesti ja ohjeet Asiantuntijaviestintää suorittaville tai sen jo suorittaneille opiskelijoille


undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa tunnistaa tiedontarpeensa ja tiedonhankinnan merkityksen opintojen eri vaiheissa
- osaa hankkia opiskelussa tarvitsemaa tietoa tehokkaasti ja monipuolisesti
- osaa hyödyntää opiskelussa tarvittavia erityyppisiä lähdeaineistoja ja palveluja
- osaa arvioida tietoaineistoja lähdekriittisesti
- osaa käyttää tietoa eettisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija suorittaa Informaatiolukutaidon verkkotestin. Aloittavilla ryhmillä Informaatiolukutaitoon kytkeytyvä kontaktiopetus järjestetään Asiantuntijaviestinnän opintojakson yhteydessä. Asiantuntijaviestinnän verkkokurssina suorittavat eivät tee Informatiolukutaidon verkkotestiä vaan Informaatiolukutaidon verkkokurssin.

Toteutuksen kuvaus

Keskeisiä oppimisalueita ovat: lähdekriittisyys ja tiedon eettinen käyttö, tiedonhankintastrategiat ja hakutekniikat, Masto-Finna-portaali, eri alojen digitaaliset tietoaineistot ja -kannat, avoimet verkkojulkaisut, tietoaineistojen tekijän- ja käyttöoikeudet sekä lisenssit.

- kontaktiopetus ja tiedonhankinnan ohjaus yhteistyössä Asiantuntijaviestinnän opetuksen kanssa
- itsenäinen perehtyminen verkko-oppimateriaaleihin ja ohjeisiin
- informaatiolukutaidon verkkotentti
- tarvittaessa ohjaus tiedonhankintaklinikalla

Oppimateriaali

- Tiedonhankinnan opas: Informaatiolukutaidon perusteet
- Verkkotesti/verkkokurssi ja ohjeet Reppu-kurssilla

Lisätietoja opiskelijalle: Edeltävä osaaminen

Tietokoneen perushallinta. Opiskelija osaa käyttää Lahden / FUAS ammattikorkeakoulussa hyödynnettäviä opetuksen ja opiskelun järjestelmiä.

Vaihtoehtoiset toteutustavat

Informaatiolukutaidon verkkokurssi Asiantuntijaviestintä-opintojakson verkkokurssina suorittaville.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko hyväksytty/hylätty)

Verkkotestin/verkkokurssin hyväksytty suoritus.


 

Informaatiolukutaidon toteutuksille ilmoittautuminen

Ilmoittaudu oman ryhmäsi voimassa olevalle toteutukselle Willessä. Jos oman ryhmäsi toteutusta ei löydy, ilmoittaudu oman alasi voimassa olevalle toteutukselle.

Ohje: Valitse toteutusten haku ja oma alasi opetuspisteeksi ja hae opintojaksoa Informaatiolukutaito.

- 2016 toteutukset
​- 2017 toteutukset

2017

 

Ryhmätunnus

Toteutus

Opintojakso

Alku

Päätös

Liiketalouden ja matkailun ala

04PAL17K

LI00AX50-3015

Informaatiolukutaito

04.01.2017

31.05.2017

Muotoiluinstituutti

05AMU15, 05KAMU15, 05KOMU15, 05MUVA15, 05PAMU15, 05SIKA15, 05TEMU15

MI00AW69-3006

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.07.2017

05AMU15, 05MUVA15, 05TEMU15

MI00AW69-3007

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.07.2017

05GR16, 05MES16

MI00AW69-3008

Informaatiolukutaito

02.01.2017

30.07.2017

05VK16, 05KOMU16

MI00AW69-3009

Informaatiolukutaito

30.12.2016

30.07.2017

Tekniikan ala

07MEK16, 07AVO17

TE00AW76-3008

Informaatiolukutaito

01.01.2017

31.07.2017

Sosiaali- ja terveysala

08SPLN17

ST00AY57-3017

Informaatiolukutaito

01.01.2017

31.07.2017

08FYS17M

ST00AY57-3018

Informaatiolukutaito

01.01.2017

31.07.2017

08HHYPE17K

ST00AY57-3019

Informaatiolukutaito

01.01.2017

31.07.2017

08AVO17PK

ST00AY57-3020

Informaatiolukutaito

01.01.2017

31.07.2017

08HHYPE17K

ST00AY57-3022

Informaatiolukutaito

01.01.2017

31.07.2017

08NUR17K

ST00AZ21-3007

Information Literacy

01.01.2017

31.07.2017

2016

 

Ryhmätunnus

Toteutus

Opintojakso

Alku

Päätös

Liiketalouden ja matkailun ala

04LII16, 04HLII16S2

LI00AX50-3010

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.12.2016

04LII16, 04HLII16S1

LI00AX50-3011

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.12.2016

04IT16

LI00AX50-3012

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.12.2016

04LII16M, 04LOG16M

LI00AX50-3013

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.12.2016

Muotoiluinstituutti

05AMU15, 05KAMU15, 05KOMU15, 05MUVA15, 05PAMU15, 05SIKA15, 05TEMU15

MI00AW69-3006

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.07.2017

05AMU15, 05MUVA15, 05TEMU15

MI00AW69-3007

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.07.2017

05VK16, 05KOMU16

MI00AW69-3009

Informaatiolukutaito

30.12.2016

30.07.2017

Tekniikan ala

07MAT16

TE00AW76-3007

Informaatiolukutaito

05.09.2016

16.12.2016

Sosiaali- ja terveysala

08HYPE16S

ST00AY57-3011

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.12.2016

08AVO16PS
Vain avoimen AMK:n

ST00AY57-3012

Informaatiolukutaito

01.08.2016

31.12.2016

08SPAI16

ST00AY57-3013

Informaatiolukutaito

01.09.2016

31.12.2016

08SOS16M

ST00AY57-3014

Informaatiolukutaito

01.09.2016

31.12.2016

 

 

Verkkotestiin valmistautuminen

Harjoittele Masto-Finnan sekä yksittäisten tietokantojen käyttöä ja perehdy oppimateriaaleihin

Tutustu tiedonhankinnan itseopiskelumateriaaleihin:

Muita oppaita:

Vaikeuksia verkkotestissä?

Jos verkkotesti tuntuu kovin vaikealta, voit aina varata ajan tiedonhankintaklinikalle. LAMKin opiskelijalle maksuttomalta klinikalta saat informaatikolta henkilökohtaista ohjausta.

Varaa itsellesi klinikka-aika verkkolomakkeella tai sähköpostitse osoitteesta tietokeskus[@]lamk.fi