Skip to main content

Hoitotyö: Terveysportti

Turvallisen lääkehoidon ABC henkilökunnalle

Sisältää kolme kurssia: Turvallinen lääkehoito hoitotyössä, Kotihoidon lääkitysturvallisuus ja
Lääkehaitta - miten toimin?
Kurssit ovat käytännönläheisiä. Ne sisältävät yli 30 aktivoivaa potilastapauksiin liittyvää tehtävää ja 10 lyhyttä opetusvideota. Sisältö noudattaa STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksia, ja potilastapaukset ovat todellisista lääkehoitotilanteista.

Linkki opintokokonaisuuteen Oppiportissa: http://oppiportti.fi/op/okk00007

Verensiirron ABO -verkkokurssi

OppiTroppi

Visuaalinen haku

Kokeile uutta visuaalista hakua! Haku kohdistuu Oppiportin kirjoihin.
Visuaalinen haku