Skip to main content

Etäkäyttö: Käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet

e-Aineistot

Useimmat tietokantojen käyttöoikeudet koskevat FinELib-aineistoja. Niiden lisäksi Lahden ammattikorkeakoulun Korkeakoulukirjasto on lisensoinut joitakin aineistoja muilta välittäjiltä ja tiedontuottajilta.

Kenellä on oikeus käyttää lisensoituja e-Aineistoja?

FinELib-aineistojen käyttöoikeudet (kuka saa käyttää, mitä saa tehdä) on määritelty yksityiskohtaisesti kunkin aineiston sopimuksessa. FinELib-aineistojen peruskäyttäjäryhmä on aineistoa tilaavan organisaation senhetkinen henkilökunta (tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta) sekä opiskelijat. Kirjastojen paikalliskäyttäjillä on myös määritellyt käyttöoikeudet.

Käyttötarkoitus

Sopimusten mukaan aineistoja voi käyttää opiskelu-, tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Sopimukset kieltävät aineiston kaikenlaisen kaupallisen hyödyntämisen.

Rikkomukset

e-Aineistojen käyttöoikeuksien rikkomusten seuraukset on määritelty sopimuksissa.