Skip to main content

E-kirjat: Yleistä

E-kirjauutuuksia Masto-Finnassa

Loading ...

Tietoa painetussa ja digitaalisessa muodossa

e-kirjojen käyttö

Voit lukea Lahden ammattikorkeakoulun korkeakoulukirjaston hankkimia e-kirjoja LAMKin verkossa, lisäksi LAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla on oikeus e-kirjojen etäkäyttöön myös verkon ulkopuolelta. Etäkäyttöön kirjaudutaan käyttäjän HAKA-tunnuksella ja salasanalla. Suurin osa kustantajista sallii e-kirjojen lataamisen myös mobiililaitteille.

Korkeakoulukirjasto hankkii e-kirjoja useilta eri toimittajilta joko suurina kirjapaketteina tai yksittäisinä kirjoina, minkä vuoksi e-kirjojen käyttöoikeudet, käyttötavat, laina-ajat ja vaaditut lukuohjelmat vaihtelevat. Esimerkiksi joitain e-kirjoja voi lukea monta käyttäjää yhtäaikaa, joitain vain yksi lukija kerrallaan.

Lisätietoa e-kirjojen lukemisesta löydät Käyttöohjeita-välilehdeltä.

Miksi e-kirja?

E-kirjan etuja:

  • parantaa kurssikirjojen saatavuutta
  • mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun
  • mahdollistaa kirjojen selailun sekä hakujen tekemisen kirjan sisällöstä
  • ei palautuksesta huolehtimista
  • ei myöhästymismaksuja