Skip to main content

RefWorks (New) -opas: Viittaustyylien muokkaus

Viittaustyylien muokkaus

RefWorksissa on satoja valmiita viittaustyylejä. Lamkin opinnäytetöissä suositellaan käytettäväksi Harvard-tyyliä. Tarvittaessa voit myös muokata jotakin olemassa olevaa tyyliä tai luoda kokonaan oman viittaystyylin Citation Style Editorilla. Klikkaa RefWorksin ylävalikossa Create bibliography -kuvaketta ja valitse Citation Style Editor.