Skip to main content

Avoin tiede ja tutkimus: Avoin TKI LAMKissa

Julkaisutoiminnan avoimuus

LAMK on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin myös omassa julkaisutoiminnassaan. LAMKin julkaisusarja on kaikkien luettavissa Theseuksessa, ja LAMKpub -julkaisuportaalin verkkolehdet LAMK Pro ja LAMK RDI Journal toimivat nekin open access -periaatteella.

LAMKin julkaisutoiminnan tavoitteena on, että vuonna 2019 kaikista julkaisuista avoimia on 98%. Vuoden 2018 julkaisuista oli avoimia 97%.

Rinnakkaisjulkaiseminen on eri asia kuin julkaiseminen Open Access -lehdissä. Mikäli artikkeli ei ole muuten avoimesti saatavilla, tallennetaan siitä kopio Theseuksen Rinnakkaistallenteet -kokoelmaan, josta se on vapaasti kenen tahansa luettavissa. Rinnakkaisjulkaisuvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisiä, julkaisutyypin A ja B julkaisuja.

Lisää julkaisutoiminnasta ja sen kehittämisestä  voit lukea Julkaisijan oppaasta.

Lahden korkeakoulukirjaston julkaisutiimi auttaa kaikessa julkaisemiseen liittyvässä, tavoitat meidät osoitteesta julkaisut@lamk.fi.

Avoin TKI LAMKissa -kehittämissuunnitelma 2018

”Tutkimuksen ja opetuksen avoimuudella merkittäviä löytöjä ja luovia oivalluksia.”

Avoimen tutkivan työotteen vahvistaminen opetus- ja TKI -toiminnassa

 • ATT -viestinnän tehostaminen (Respa, LibGuides)
 • Avoimen julkaisutoiminnan ja LAMKpub –julkaisualustan kehittäminen
 • OA -julkaisujen osuus julkaisutoiminnasta 98%
 • Tiedeviestinnän ja TKI –viestinnän yhteistyön kehittäminen
 • Vuoden ATT -teko

Avoimuuteen liittyvän osaamisen vahvistaminen

 • Sisäiset koulutukset henkilöstölle
 • Osallistuminen ulkoisiin koulutuksiin
 • Mukana kansallisen ATT -helpdeskin luomisessa ja osaamisverkoston kehittämisessä

Aineistojen pitkäaikaissäilytystä tukevien palveluiden kehittäminen

 • Tutkimus PAS-ryhmässä jatkaminen ja osaamisen jakaminen
 • Vuorovaikutussuunnitelmien tehostaminen hankesuunnittelussa  
 • Aineistonhallintasuunnitelmat, DMPTuulin käyttöönotto
 • Tutkimusdatan säilytyspalvelun testaus
 • Datatukipalvelun käytön markkinointi ja seuranta
 • Tietosuojauudistuksen vaikutukset ja toimenpiteet

Opetusaineistojen laajan avoimuuden lisääminen

 • Koulutusta ja työpajoja opettajille opetusaineistojen avoimuudesta
 • Kootaan avoimet opetusaineistot -paketti
 • Digipeda-tuen kehittäminen
 • Tekijänoikeustuen markkinointi ja seuranta
 • OA badge/ OA Excellence – tittelin lanseeraus

Lahden ammattikorkeakoulun TKI-ohjelma 2016-2018

Lahden ammattikorkeakoulun TKl-ohjelma 2016–2018 perustuu LAMKin strategiaan ja ohjaa LAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). TKI-ohjelman taustana on LAMKin visio: ”Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK 2020 - alueen kasvun aloitteellinen edistäjä ja kansainvälinen tulevaisuuden osaamisen uudistaja”. TKI-ohjelman lähtökohtana ovat lisäksi eurooppalaisen ja kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan strategiset linjaukset sekä alueelliset strategiat ja ohjelmat.

LAMKin TKI-toiminta on osa suomalaista ja alueellista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää, joka toimii kansainvälisissä verkostoissa ja yhä globaalimmassa kilpailuympäristössä sekä aktiivisessa kumppani- ja yritysyhteistyössä. Se on käytännönlähtöistä, kehittämispainotteista ja soveltavaa sekä tuottaa konkreettisia tuloksia.

TKI-toiminnan viitekehyksenä toimivat LAMKin uuden strategian mukaiset monialaiset painoalat, joita ovat muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä elinvoimainen ympäristö. TKI-toimintaa toteutetaan vahvasti verkosto- ja yritysyhteistyössä.

LAMK noudattaa TKI-toiminnassaan sekä hyvää tieteellistä käytäntöä että avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.

Aineistojen avoimuus

Tutkimusaineistojen avaaminen ja avoimet tutkimusmenetelmät ovat yksi avoimen TKI -toiminnan näkyvimpiä muotoja avoimen julkaisemisen lisäksi.

Hankkeille tulee jo suunnitteluvaiheessa tehdä aineistonhallintasuunnitelma. LAMKissa on tätä varten käytössä  DMPTuuli -aineistonhallintatyökalu.

Aineistojen pitkäaikaisssäilytys (PAS) ja jatkohyödynnettävyys ovat osa aineistonhallintaa. LAMKin hankkeissa tutkimusdatan ensisijaisena tallennuspaikkana suositellaan käytettäväksi IDA-palvelua.

Aineiston avaamisessa jatkokäyttöön suositellaan esim. Creative Commons –lisenssiä, jolloin tutkija voi määrittää datan jatkokäytön avoimuutta.

Lue lisää aineistonhallinnasta tämän oppaan Aineistonhallinta -välilehdeltä.

Lahden korkeakoulukirjasto tarjoaa tukea aineistohallinnan suunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan. Tukipalvelut tavoitat parhaiten sähköpostitse researchdata@lamk.fi.