Skip to main content

YAMK: Tutkimus ja kehittäminen

Kirjoja tutkimusmenetelmistä

Loading ...

Tutkimuksen ja kirjoittamisen tueksi

Tutkimuksen tueksi

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa.

Tutustu avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen: